tarcza Dexak
Trafia w ostry ból
Trafia w ostry ból

Barbanoj Rodriguez MJ et al., Expert Rev Neurother 2008;8(11):1625-40

Bromley L., Brandner B., Ból ostry, Medipage, Warszawa 2013: 19-23.

ChPL Dexak® (05.2018)

ChPL Dexak® SL (03.2018)

Ezcurdia M et al., J Clin Pharmacol 1998;38:655-735

Forum stomatologii Praktyczne, 2/2018; str. 10-22

Górska R: Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej. Med Tour Press International, Otwock, 2011

Górska R, Konopka T: Periodontologia Współczesna. MTP, Warszawa,  2013

Leman P et al., Emerg Med J 2003;20:511-13

Malec-Milewska M., Woroń J., Kompendium leczenia bólu, Medical Education, Warszawa 2017

Mazurek M., Analiza przypadków w ginekologii i położnictwie 2014; 1:40-8

Nagraba Ł.i wsp., Artroskopia i Chirurgia Stawów 2008;4(3):13-24

Olczak-Kowalczyk D, Szczepańska J, Kaczmarek U: Współczesna stomatologia wieku rozwojowego. Med Tour Press, Otwock, 2017

Proctor M, Farquhar C, BMJ 2006; 332:1134-8